Kółko biblijne

Kółko biblijne dla klas IV - VI

            Ważnym aspektem rozwoju dzieci uczęszczających do klas IV – VI jest to, że dobrze czuje się w świecie konkretów i może nie odczuwać potrzeby kontaktu z Bogiem. Dochodzi też do krytycznej oceny niektórych form religijnych i zachowań dorosłych, co może wpływać na zaniedbanie praktyk religijnych. Dlatego właśnie zaproponowałem uczniom zajęcia w ramach kółka biblijnego, aby w ten sposób ukazać im wartość Pisma Świętego w życiu człowieka i kształtować w nich postawy chrześcijańskie w oparciu o poznane Słowo Boże.

Cele katechetyczne

  • Poznanie niektórych ksiąg Pisma Świętego a zwłaszcza Ewangelii według świętego Mateusza.

  • Rozwijanie umiejętności rozumienia znaczeń słownictwa biblijnego

  • Kształtowanie chrześcijańskiej hierarchii wartości w oparciu o poznane teksty biblijne

  • Pogłębienie wiary i inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej

  • Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka

Zajęcia kółka odbywają się w każdy poniedziałek od 13. 40 – 14. 25 w sali nr 9.

W I półroczu przygotowujemy się do Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, w którym weźmie udział trzech uczniów naszej szkoły, którzy zdobędą największą ilość punktów w eliminacjach szkolnych.

O szkole

Szkoła posiada Certyfikat 2.0 i otrzymała tytuł Szkoły z klasą 2.0 za rok szkolny 2014/2015

Szkoła posiada Certyfikat „Nauczyciele z klasą"  nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007

Partnerzy

Szukaj