Dyrekcja szkoły:


Dyrektor  -  Jan Pajonk

Wicedyrektor - Anna Radomska

Pedagog - Joanna Ważna

Pedagog specjalny - Aneta Krzemien

Psycholog szkolny - Daria Lewnadowska

Logopeda - Sylwia Feige

Biblioteka - Sylwia Kruża

Świetlica :

Justyna Miler, Barbara Nowicka, Katarzyna Świstek, Aleksandra Imiolczyk- Profus

PEDAGOG
 pedagog - Joanna Ważna,
pedagog specjalny - Aneta Krzemien

godziny pracy: 10:00 - 16:00

PSYCHOLOG

 Daria Lewandowska

LOGOPEDA

Sylwia Feige

ŚWIETLICA
Justyna Miler, Barbara Nowicka, Katarzyna Świstek, Aleksandra Imiołczyk- Profus

Godziny pracy świetlicy szkolnej
PONIEDZIAŁEK
7:00 – 8:00
9:00 – 16:30
WTOREK
7:00 – 8:00
11:00 – 16:30
ŚRODA
7:00 – 8:00
9:30 – 16:30
CZWARTEK
7:00 – 9:00
11:30 – 16:30
PIĄTEK
7:00 – 8:00
11:00 – 16:30 


Biblioteka - Sylwia Kruża

OBIADY

Firma Cateringowa - "Bar Leśny" z Zabrza, koszt obiadu 8 zł, zapisami na obiady zajmuje się p. Edyta Pałatyńska, tel. do zgłaszania ewentualnych nieobecności w szkole uczniów - 699864556

...